• Мисия и визия

  Роска Трейд ЕООД е съвременна компания, производител на дамско облекло, която инвестира в материална база, в постоянна грижа за човешкия ресурс, оптимизация на производствения процес и увеличаване на капацитета, с цел да предостави на своите партньори и краен потребител качествено дамско облекло на достъпна цена.

  Ръководството на компанията знае, че близостта с потребителите и познаването на техните изисквания, предпочитания и емоции, комуникацията с тях, сезонното разработване на актуални облекла от качествени материи е начинът за разширяване своя пазарен дял и увеличаване привържениците на марката.

  Магазин - БТЦ "Илиенци 2"

  Павилион № 325 Схема на комплекса
  Телефон:0899 99 73 19; 0899 99 73 18
  E-mail: contact@roska-fashion.net
  Адрес: гр. Пловдив, ул. "Чернишевски" www.roska-fashion.net

  Производство

  Роска Трейд ЕООД разполага с нов производствен център за дамско облекло, оборудван с подходяща техника и машини. Изграден е по всички европейски изисквания и норми. Дългогодишният опит, който има компанията способства за изграждането и развитието на търговската марка като синоним на удобни, модерни и практични облекла „за всяка жена”.

  Персоналът, който работи в компанията е с дългогодишен опит, а текучеството е сведено до минимум. За това способства социална ангажираност на ръководството и сигурността, която намират служителите и работници в компанията.

  Схема на "Илиенци 2"

Обработка и поддръжка www.moqsait.com. Уеб дизайн и реклама.